Norskmerket - bransjens eget varemerke

Norskmerket - bransjens eget varemerke

Norskmerket er et kvalitetssymbol for blomster og planter produsert i Norge.

Merking av norske blomster og planter

Stadig økende press fra internasjonale markeder gjør at identitet og merkevare er viktig. Norge blir stadig nevnt som et attraktivt marked. Norskmerket er derfor et godt virkemiddel for å bli synlige.

På grunnlag av dette har OBPs arbeidsgruppe satt fokus på at norskproduserte blomster og planter merkes med Norskmerket og evt produsentens navn.

Ved å samordne merkingen bygger vi opp identiteten og gjenkjennelsen av  norskproduserte produkter.

Litt om Norskmerket

Planter som er merket, har med sikkerhet blitt dyrket i Norge, dvs at planten har gjennomgått minst en dyrkingsfase i Norge, eller vært dyrket i samsvar med de spesielle reglene som gjelder.

Norskmerket kan bare brukes på planter som oppfyller kravene for sortering i klasse ekstra og klasse I – betegnelse for normal og god kvalitet.

  • Norskmerket eies av Norsk Gartnerforbund og kan brukes av alle, også de som ikke er medlemmer.
  • Det er den norske grøntbransjens eget varemerke.
  • Norskmerket er gratis å bruke, og kan brukes uavhengig grossisttilknytning.
  • På potteplanter brukes gjerne hvitt eller svart trykk på pottene, og på plasten rundt plantene.
  • På buntvare eller bukett brukes ofte rødt og blått trykk på hvit bakgrunn.
  • Norskmerket kan også trykkes på etiketter og lignende.

Du kan ta kontakt med din leverandør for å bestille Norskmerket for trykk. OBP svarer gjerne på henvendelser angående Norskmerket.