Slik steller du plenen

Slik steller du plenen

Gode råd for å holde plenen fin.

 • Klipping
  Klipp så ofte at du unngår å klippe vekk mer enn 1/3 av den totale gresshøyden hver gang. Klippehøyden må ikke være lavere enn3,5 cm, fordi kortere klippehøyde vil føre til at enkelte gressarter ikke klarer seg, og mosen får derfor gode vilkår.

  På høsten bør siste klipperunde være ca 5 cm høy. Er gresset kortere kan det føre til frostskader og er gresset for langt kan det utvikles sopp og råteskader.
   
  Slik steller du plenen
  Bruk tråd for å lage rette kanter
 • Vanning
  Vanning utover det som er nødvendig i etableringstiden bør unngås. Gresset skal vannes først når det viser misfarging og symptomer på visning, og da med minst20 mmhver gang. Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget og gi en tørkesvak plen.

 • Mose i plenen
  Vi får mose i plenen når vekstforholdene ikke er gode nok. Årsakene kan være
     - for mye skygge
     - sur jord
     - for lav klippehøyde
     - næringsmangel
     - fuktige forhold

  Slik steller du plenen
  Tid for å klippe gresset

 • Kalking
  Ta en jordprøve for å finne pH-verdien. Ligger den på 5,8 - 6,0 er forholdene gode. Er pH-verdien under 6,0, må du kalke opp jorda. Pass på at du ikke kalker for mye. Det gjør flere næringsslag vanskelig tilgjengelig for plantene.Kalking bør gjøres hvert annet til tredje år, helst tidlig om våren, med15 kgkalk pr.100 m2. Hyppigere kalking kan vurderes på spesielle jordforhold, særlig i Sør-Norge.

 • Gjødsling
  Det er bedre å gjødsle lite og ofte, enn mye og sjelden. Gjødslingen bør skje i forbindelse med regn eller vanning.
     - april: 4-5 kgfullgjødsel per100 m2.
     - juni:2 kgKalksalpeter per100 m2.
     - juli:2 kgKalksalpeter per100 m2.
     - august: 2-4 kgfullgjødsel per100 m2.
  NB! Gjødsling bør ikke forekomme etter midten av august.

 • Dårlig vekst
  Tett jordstruktur kan gjøre at plenen vokser dårlig. En omgang med jernrive eller plenlufter og gjødsling vil hjelpe.