I planteskolen
Trær på rekke og rad


Hva slags skole er egentlig en planteskole?

Planteskole er ikke en skole for gartnere, men et sted hvor plantene går i skole. Det er et sted hvor planter blir drevet frem. Der vokser de, får godt stell, riktig næring og blir vant til klimaforhold, før de blir plantet ut for å pryde hager, parker og anlegg.

I planteskolen
Dyrking i plasthus

Planter i skole
En planteskole er en bedrift som formerer og dyrker trær, busker og stauder.

Formeringen og dyrkingen foregår på friland, i kar, i veksthus og i plasthus.

Salg
Planteskolen driver engrossalg til bedrifter som driver innen grøntanlegg og hagebruk.

I planteskolen
Trær på rad og rekke

Tilpasset norske forhold
Planter fra norske planteskoler tåler det norske klimaet. De er tilpasset våre kalde vintre og korte sommre.

Kontroll og krav
Planteskolene er underlagt strenge kontroller og krav for å sikre god kvalitet og sykdomsfrie vekster.

Sykdommer og skadedyr
Alvorlige sykdommer og skadedyr hos planter utgjør den største trusselen ved import av planter fra andre land.

I planteskolen
Rustad planteskole
Planteskolens historie
Allerede fra år 1550 kjenner vi til at vekster ble formert til eget bruk ved flere kloster og større gårder i Norge.

Importen av vekster økte på 1700-tallet, og ble solgt fra faste salgssteder i Oslo fra 1732.

Fra slutten av 1700-tallet ble det produsert og solgt frukttrær fra bønder på Frosta i Trøndelag, i Hardanger, på Sørlandet og på Østlandet.

Hjeltnes i Hardanger er den eldste kjente planteskolen, opprettet i 1760-årene.

På 1800-tallet ble sortimentet utvidet fra frukt- og bær til også å omfatte prydbusker, trær og stauder.

Fra 1960-årene har importen av planter, og dermed også konkurransen fra utlandet, økt sterkt.

Målsetting
Målsettingen for norske planteskoler er å produsere og omsette konkurransedyktige planter for hager og grøntanlegg, som brukes til frukt- og bærplanting, leplanting og landskapspleie.

I planteskolen
Tromøy planteskoleKilde: Planteskuledrift, Egil Hansen og Inge Walla, utgitt på Landbruksforlaget 2000

Tilbake til forsiden  Til toppen